Cenník

CENNÍK REALITNÝCH SLUŽIEB

Provízia je odmena realitnej kancelárie za služby, ktoré poskytuje. Provízia je konečná a nenavyšuje sa o ďalšie poplatky. Realitná kancelária má v cene inzerovaných nehnuteľností vždy zahrnutú dohodnutú províziu, pokiaľ nie je uvedené inak. Provízia sa platí až po uzatvorení obchodu (predaja, kúpy, prenájmu). Je uvedená výlučne v sprostredkovateľskej zmluve, ktorá špecifikuje aj obsah služby.

INZERCIA✔️ inzercia na www.rodinnereality.sk a jej sociálnych sieťach (2 mesiace max.)

0 €

PREZENTÁCIA ŠTART✔️ fotodokumentácia nehnuteľnosti maklérom s úpravou fotiek
✔️ vyhotovenie popisu nehnuteľnosti (text inzerátu)
✔️ inzercia na www.rodinnereality.sk a jej sociálnych sieťach (4 mesiace max.)
75 €
(platba vopred bez ohľadu na uzavretie obchodu)
VZOROVÁ ZMLUVNÁ DOKUMENTÁCIA✔️ zaslanie potrebnej vzorovej zmluvnej dokumentácie spolu s návrhom na vklad, protokolárne odovzdanie, prepis energii 90 €
(platba vopred bez ohľadu na uzavretie obchodu)
REALITNÉ SLUŽBY ŠTANDARD➡️ možnosť predávať aj cez inú RK a individuálne (nevýhradné zastúpenie)
✔️ dokumentačná obhliadka nehnuteľnosti (nábor nehnuteľnosti)
✔️ fotodokumentácia nehnuteľnosti maklérom s úpravou fotiek
✔️ vyhotovenie popisu nehnuteľnosti  (text inzerátu) 
✔️ inzercia na www.rodinnereality.sk a jej sociálnych sieťach
✔️ propagácia nehnuteľnosti na vybraných realitných portáloch
✔️ obhliadky nehnuteľnosti počas pracovných dní
✔️ návrh stratégie predaja a stanovenia predajnej ceny
✔️ oslovenie klientov z vlastnej databázy dopytu
✔️ vyjednávanie predaja
✔️ zabezpečenie vypracovania zmluvnej dokumentácie
✔️ osobná asistencia pri úkonoch spojených s notárom, bankou, príslušným katastrom
✔️ protokol a kontrola odovzdania nehnuteľnosti a prepis u správcu bytového domu
✔️ prepis energii
–   úhrada poplatku za úradné overenie podpisov predávajúceho (ich) na kúpnych zmluvách (najviac 15 podpisov)
– úhrada poplatku do výšky 66 € za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností
3 %
z predaja
nehnuteľnosti


(platba po uzavretí obchodu)
REALITNÉ SLUŽBY EXKLUZÍV

➡️ celý proces predaja nehnuteľnosti necháte v rukách jediného profesionála
(výhradné zastúpenie)
✔️ dokumentačná obhliadka nehnuteľnosti (nábor nehnuteľnosti)
✔️ fotodokumentácia nehnuteľnosti profesionálnym fotografom
✔️ vyhotovenie popisu nehnuteľnosti (text inzerátu)
✔️ virtuálna prehliadka alebo video prehliadka na výber
✔️ home staging (video staging) – profesionálna príprava nehnuteľnosti na predaj
✔️ inzercia na www.rodinnereality.sk a jej sociálnych sieťach
✔️ propagácia nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch / topovanie
✔️ reklama na sociálnych sieťach alebo cez Google alebo v printových médiách podľa nastavenej marketingovej stratégie
✔️ reklamná plachta na nehnuteľnosti podľa dohody
✔️ obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami s prehliadkovou zložkou podľa potreby i počas pracovných dní i cez víkend, mimo pracovného času klienta
✔️ návrh stratégie predaja a stanovenia predajnej ceny
✔️ oslovenie klientov z vlastnej  databázy dopytu
✔️ analýza sledovanosti predaja
✔️ vyjednávanie predaja
✔️ preverenie kupujúceho
✔️ zabezpečenie finančného servisu pre budúceho kupujúceho a znaleckého posudku (prevencia proti zdĺhavému jednaniu) v prípade jeho záujmu
✔️ zabezpečenie vypracovania zmluvnej dokumentácie
✔️ osobná asistencia pri úkonoch spojených s notárom, bankou, príslušným katastrom
✔️ protokol a kontrola odovzdania nehnuteľnosti a prepis u správcu bytového domu
✔️ prepis energii
–              úhrada poplatku za úradné overenie podpisov predávajúceho (ich) na kúpnych zmluvách (najviac 15 podpisov)
–              úhrada poplatku do výšky 66 € za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností

4 %
z predaja nehnuteľnosti


(platba po uzavretí obchodu)
REALITNÉ SLUŽBY PRENÁJOM✔️ prezentácia a inzercia nehnuteľnosti
✔️ vypracovanie nájomnej zmluvy
✔️ prebratie nehnuteľnosti a spísanie preberacieho protokolu medzi prenajímateľom a nájomcom
výška jedného mesačného nájmu
 (bez cien energii)

V individuálnych prípadoch môže byť provízia (odmena) za služby realitnej kancelárie stanovená dohodou na základe špecifikácií náročnosti konkrétneho obchodného prípadu a poskytnutého realitného servisu, lokality v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza, či preferencií klienta vo vzťahu k poskytnutým službám.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):  
Nábor nehnuteľnostináklady spojené s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti (fyzická obhliadka, vrátane dopravných nákladov, spísanie náboru nehnuteľnosti, zistenie potrebných parametrov, príprava cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti)      50 €
Fotodokumentácia nehnuteľnostivyhotovenie fotografii v min. počte 10 fotiek (v cene je započítaná aj úprava fotiek)      50 €
Fotodokumentácia nehnuteľnosti profesionálomfotenie profesionálnym fotografom  150 €
Stanovenie predajnej ceny a návrh stratégie predajaurčenie cieľovej skupiny, odporúčanie predajnej ceny formou komparatívnej metódy      60 €
Vyhotovenie textu inzerátu 35 €
Home stagingprofesionálna príprava nehnuteľnosti na predaj, vrátane návrhov na zvýšenie atraktívnosti nehnuteľnosti, návrh, príprava aj realizácia – vyššia predajná cena50 € / každá začatá hodina
Video stagingspôsob prezentácie nezariadených nehnuteľností pre zvýraznenie potenciálu priestoru (záleží od28 € / izba
Inzerovanie nehnuteľnosti – realitné portály      5 € / 1 deň
Inzerovanie nehnuteľnosti – sociálne siete Facebook / Instagram  5 € / 1 deň
Video obhliadka / virtuálna prehliadka / 3D scan v závislosti od veľkosti nehnuteľnosti („/“ znamená alebo)  od 200 € / jedna služba
Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcamináhrada paušálneho mesačného poplatku realitnej kancelárii vzniká vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami) myslené počas pracovných dní, minimálne však 50 eur / 1 obhliadka.    200 € / 1 mesiac
Obhliadky so záujemcami počas víkendov a sviatkovrealitná kancelária je oprávnená si účtovať náhradu za každú obhliadku uskutočnenú s potencionálnym záujemcom (záujemcami) počas víkendov a sviatkov.        50 € / 1 obhliadka
Zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy, budúcej kúpnej zmluvy alebo budúcej nájomnej zmluvy  realitná kancelária je oprávnená si účtovať náhradu nákladov spojenú s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).        250 €
Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy  realitná kancelária je oprávnená si účtovať náhradu nákladov spojenú s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).          250 €
Zabezpečenie návrhu na vklad do katastra     30 €
Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy   realitná kancelária je oprávnená si účtovať náhradu nákladov spojenú s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).    150 €
Zabezpečenie potvrdenia správcu bytového domu o nedoplatkoch spojených s predmetom predaja (bytu)       30 €    
Úhrada poplatku za vklad kúpnych zmlúv do katastra nehnuteľnosti   66 €
Osobná asistencia realitného makléra realitná kancelária je oprávnená si účtovať za osobnú prítomnosť / asistenciu realitného makléra pri niektorom  z úkonov (kataster, banky, protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, a pod.), ak toto nie je zahrnuté v cene provízie, tak v takom prípade je klient povinný uhradiť realitnému maklérovi náhradu vo výške 10 € / za každú začatú polhodinu.              10 € / za každú začatú polhodinu
Provízia za sprostredkovanie a zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti  Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti    2 % z kúpnej ceny

Cenník realitných služieb poskytovaných Mgr. Veronikou Moskaľovou

platný od 17. februára 2022