Cookies

SÚBORY COOKIES

Na stránke www.rodinnereality.sk používa prevádzkovateľ súbory “cookies”, aby čo najlepšie využil možnosti stránky a prispôsobil ich Vašim požiadavkám. Prostredníctvom „cookies“ prevádzkovateľ nezaznamenáva Vaše osobné údaje do svojich databáz a ako užívateľ pre neho nie ste identifikovateľný.

Cookies, ktoré zbiera sú esenciálne a analytické.

Esenciálne „cookies“ slúžia na zachovanie základnej funkčnosti a zlepšenie užívateľského zážitku, napr. uchovávanie vyplnených údajov v kontaktom formulári, a to do momentu odoslania formulára. Tieto údaje sú ukladané vo Vašom prehliadači, t. j. k týmto údajom nemá prevádzkovateľ prístup.

Analytické „cookies“ slúžia na zaznamenávanie Vášho pohybu na webovej stránke www.rodinnereality.sk. Analytické „cookies“ prevádzkovateľ zbiera pre zlepšenie služieb a užívateľského zážitku.

Zbieranie esenciálnych a analytických „cookies“ prebieha od Vašej návštevy stránky www.rodinnereality.sk, o čom Vás prevádzkovateľ informuje už pri Vašej prvej návšteve stránky, ako aj každé 3 mesiace od tejto prvej, alebo ďalšej návštevy.

Čo všetko sa prevádzkovateľ dozvie prostredníctvom „cookies“?

  • anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia používajú podstránky, ako napr. ktoré podstránky sú navštevované najčastejšie, koľko času strávi návštevník prezeraním stránky a pod.
  • anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je podstránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka navštevovaná a pod.

Ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ zbieral Vaše „cookies“, zbieranie je možné vypnúť v prehliadači, z ktorého webovú stránku navštevujete alebo prostredníctvom návštevy z prehliadača v režime inkognito. Tým však prichádzate napr. o možnosť ukladania predvyplnených údajov vo formulári alebo o niektoré ostatné funkcie stránky.

Prostredníctvom „cookies“ Vás prevádzkovateľ neidentifikuje ako Dotknutú osobu.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Prevádzkovateľ vybavuje požiadavky Dotknutých osôb, ktoré sú Prevádzkovateľovi doručené prostredníctvom kontaktného formulára:

  • v sekcii na webovej stránke: Kontakt (ďalej ako „podstránka Kontakt“)

Do kontaktného formulára uvádza Dotknutá osoba:

  • v podstránke Kontakt: meno, priezvisko, telefón, e-mail a text správy.

Osobné údaje v podstránke Kontakt sú spracovávané za účelom vybavenia žiadosti Užívateľa. Právny základ spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle článku 6. ods. 1 písmeno f) Nariadenia, t. j. spracúvanie je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, keďže vybavuje individuálnu požiadavku Užívateľa. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je poskytnutie služby, spočívajúcej vo vybavení žiadosti Užívateľa.

Údaje uvedené Užívateľom sú u prevádzkovateľa uchovávané do 60 dní odo dňa splnenia účelu (vybavenia žiadosti Užívateľa) a vymazané najneskôr v posledný deň 60 dňovej doby.